technologia BIM

Bouw BIM

W przypadku planowania projektu budowlanego warto postawić na alternatywy, które co prawda są mniej popularnymi metodami zarządzania projektami, natomiast odznaczają się na rynku swą innowacyjnością i nowoczesnością — dlatego też bouw BIM! Metoda BIM, czyli Building Information Modeling, jest jedną z najbardziej nowoczesnych technologii, która pozwala na koordynację pomiędzy uczestnikami inwestycji na każdym etapie realizacji projektu. Korzyści wynikające z bouw BIM będą widoczne w pracy każdego uczestnika projektu: projektanta branżowego, kierownika, wykonawcy, architekta, inwestora, czy inspektora nadzoru. Nasza kadra specjalistów zajmuje się pomocą we wdrażaniu modelowania bouw BIM do projektów w postaci inżynierów branżowych pełniących rolę BIM managerów.

Czym tak naprawdę jest BIM?

Technologia bouw BIM jest rozumiana jako model 3D obiektu, czyli graficzne przedstawienie tego, jak ma przedstawiać się efekt końcowy budynku po zakończeniu realizacji projektu budowlanego. Metodyka bouw BIM w procesie realizacji planu budowlanego polega na gromadzeniu w modelu BIM ogromnej ilości informacji oraz parametrów, które w widoczny sposób usprawniają każdy etap realizacji inwestycji. Zakres przechowywania danych modelu BIM jest nieograniczony, a samą metodykę bouw BIM można dopasować do każdej specyfikacji i charakteru realizowanego zadania.

technologia BIM

Korzyści dla inwestorów

Każdy z inwestorów jest kluczowym interesariuszem w projekcie planu budowlanego, gdyż w większości projektów budowlanych finansowanych ze środków prywatnych decydują o tym, czy projekt będzie podążał zgodnie z najnowszymi technologiami bouw BIM obejmującymi cyfryzację procesu budowlanego.

Dowiedz się więcej na https://bimup.tech/nl/opsporen-van-clashes/!