poszerzanie otworów w betonie

Poszerzanie otworów

Poszerzanie otworów przykładowo drzwi nie jest skomplikowanym zadaniem. Zwłaszcza jeśli mam fachowca, który w żaden sposób nie uszkodzi konstrukcji ściany.

Jak łatwo poszerzyć otwór drzwiowy?

Jeśli planujemy remont i chcemy wstawić podwójne drzwi wewnętrzne, nie ma z tym dużego problemu. Jedynym problemem może się okazać wtedy odpowiednie wzmocnienia wspornika drzwi, aby po czasie konstrukcja ściany nie uległa zniszczeniu. Najlepiej zabrać się za te czynności przed kuciem ściany. Najprostszym sposobem wzmocnienia nadproża jest wykucie po obu stronach otworu drzwiowego bruzdy w linii nadproża. W warstwie cementowej umieszcza się wtedy stalowe kątowniki i dopiero zastygnięciu zaprawy (2-3 dni) można zdecydować się na poszerzanie otworów.

poszerzanie otworów

Powiększanie otworów drzwiowych a prawo budowlane

Ważną kwestią są przepisy prawne takich prac budowlanych, zwłaszcza gdy mieszkamy w bloku. W społeczności mieszkaniowej znajdują się dwa rodzaje nieruchomości: niezależne lokale i nieruchomości wspólne. Uważa się, że wszystkie elementy budynku, które tworzą niezależne podstawy, są elementami wspólnej nieruchomości. Aby poszerzanie otworów było zgodne z prawem, należy wystąpić do wspólnoty mieszkaniowej o zgodę na taki remont. W przypadku wyburzeń ścian nośnych można takowej zgody nie uzyskać. Jak wiadomo poszerzanie otworów w ścianach może naruszyć całą konstrukcję budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”, chyba że zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia w art. 29.

Poznaj więcej szczegółów na https://hbssystem.pl/ciecie-betonu/!