Wymiana gruntów

Wymiana gruntów

Na czym polega wymiana gruntów?

Jednym z głównych celi wymiana gruntów jest stworzenie warunków pod budowę domu bądź innej infrastruktury. Najczęściej zajmują się tym firmy, posiadające odpowiednie doświadczenie i profesjonalny sprzęt. Takiego rodzaju prace rozpoczynają się od wierceń, dzięki którym można precyzyjnie określić zakres robót, i grubość warstwy do wymiana gruntów, którą należy usunąć. Przeważnie trzeba pozbyć się ziemi o głębokości około 3 metrów. Jeśli podłoże w większości składa się z gliny, warto zlikwidować warstwę 5 metrów.

 

Wymiana gruntów

 

Utrudnienia przy wymianie gruntów

Wymiana gruntów jest trudna w przypadku, kiedy pod warstwą ziemi znajdują się ujścia wody gruntowej. Wtedy takowy proces jest niemożliwy. W tym dość rzadkim przypadku można przeprowadzić powierzchowną wymianę.
Istnieją również grunty, które są bardzo słabej jakości. W takim przypadku fachowcy przy wymiana gruntów wybierają możliwie największą ilość podłoża do usunięcia. W późniejszym procesie wypierają wodę i słaby grunt za pomocą odpowiednio mocnego kruszywa. Tworzy się wtedy nasyp, który pozwala na odpowiednie utwardzenie ziemi.

Materiały stosowane do wymiany gruntów

Najczęściej do wymiana gruntów stosuje się materiały w postaci piasku o wielkości ziaren. W niektórych sytuacjach w zależności od warunków podłoża dodaje się do piasku beton lub cement. Wymaga to niezwykłej profesji, ponieważ trzeba wykorzystać do tego ciężki, specjalistyczny sprzęt. Dzięki wymiana gruntów otrzymujemy stabilne, wytrzymałe podłoże o dużym współczynniku nośności.

Więcej na: https://wibra.pl/!