Użyteczność niepapierowych dokumentów

Powoli kończy się czas legitymacji wydawanych w postaci tekturowej. Dokumenty w postaci drukowanej są okazyjnie spotykane na poniektórych akademiach w Polsce. Orzeczenie o wysunięciu z obiegu dokumentów z papieru była podyktowana różnymi elementami. Jednakże najważniejszym dowodem, jaki opowiadał się za tym, żeby wprowadzić do funkcjonowania legitymacje plastikowe, to słaba trwałość papierów w formie papierowej. Poza tym, w przypadku legitymacji wykonanych z poliwęglanu albo plastiku, o wiele rzadziej następuje zjawisko przerabiania bądź fałszowania.

Przerabianie legitymacji papierowych najczęściej napotykane było w szkołach, podczas gdy to uczniowie zmieniali rok swojego urodzenia, aby móc dostać się do klubów muzycznych i na imprezę. Często dochodziło również do działań, że do legitymacji wydanej na inną osobę wklejali swoje fotografie. To nierozsądne postępowanie ze strony młodzieży mogło spotkać się z odpowiedzialnością sądową. Krajowy regulamin karny nakazuje sankcję nie wyłącznie za zmienianie i podrabianie ważnych papierów, lecz zarówno za posługiwanie się dowodem tożsamości innej jednostki.

U tych osób, które nie zakończyły osiemnastu lat, legitymacja szkolna bywa rozważana jako dowód tożsamości. Figuruje na nim albowiem pieczęć urzędowa – dodawana przez dyrektora szkoły, która przekazała legitymację. Powinno się zwrócić atencję dodatkowo na fakt, iż legitymacja plastikowa bywa bardziej wygodna. Zdecydowanie da się włożyć ją do kieszeni czy też portmonetki, nie eksponując jej na uszkodzenie, albowiem są mniejszego rozmiaru.

legitymacje plastikowe


Ważność takich legitymacji wydłuża się za pomocą konkretnych hologramów, jakie wydawane są po kolejnym semestrze w gabinecie placówki bądź dziekanacie uczelni. Trzeba nadmienić, że legitymacjami wykonanymi z materiału syntetycznego przedstawiają się między innymi służbiści z policji czy straży granicznej.