budowa lotniska

Budowa lotnisk

Budowa lotnisk cywilnych odbywa się za pozwoleniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. O pozwolenie na budowę lotniska mogą starać się nie tylko organizacje o działalności lotniczej, spółki państwowe i samorządy, ale także osoby fizyczne, które interesuje budowa lotnisk na użytek własny.

Kategorie lotnisk

Lotniska ze względu na swoją specyfikę możemy podzielić na 2 kategorie ze względu na rodzaj użytku:

  • Lotniska użytku publicznego — otwarte dla wszystkich środków transportu lotniczego w ustalonych godzinach, które są podane do publicznej wiadomości. O pozwolenie na budowa lotnisk mogą starać się m.in. samorządy terytorialne, państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, przedsiębiorstwa lotnicze, instytucje badawcze, organizacje zajmujące się szkoleniem w zakresie lotnictwa cywilnego.
  • Lotniska użytku wyłącznego — używane przez prywatnego właściciela w ustalonych przez niego porach oraz przez upoważnione przez niego osoby. Budowa lotnisk użytku wyłącznego odbywa się z prywatnej inicjatywy i może się o nią starać każda osoba fizyczna, która posiada miejsce stałego pobytu na terenie kraju, Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego EFTA

budowa lotnisk

Budowa lotnisk — wymagania

Aby wystąpić o pozwolenie na budowa lotnisk, należy złożyć w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego m.in. wniosek o wydanie zezwolenia, plan generalny lotniska, wypis i wyrys planu zagospodarowania przestrzennego itp. Szczegóły należy sprawdzić na głównej stronie urzędu. Trzeba pamiętać, że eksploatację obiektu można rozpocząć dopiero po wpisaniu go do rejestru lotnisk cywilnych i uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. Budowa lotnisk oraz ich eksploatacja podlega ściśle określonym zasadom, których nieprzestrzeganie wiąże się z prawnymi konsekwencjami. Należy zatem przed rozpoczęciem przedsięwzięcia skontaktować się z ekspertami od prawa budowlanego.

Dowiedz się więcej na https://wibra.pl/budownictwo-lotnicze/!