Audyt iso


Audyt iso to proces polegający na systematycznym, niezależnym i udokumentowanym pozyskiwaniu dowodów. Ponadto, audyt iso jest obiektywną oceną realizowanych w przedsiębiorstwie standardów. Innymi słowy, audyt iso polega na sprawdzeniu, czy organizacja spełnia wymagania stawiane przez standard ISO.


Audyt iso


Rodzaje audytów ISO

Występują trzy podstawowe rodzaje badań, a mianowicie audyt iso: zewnętrzny, wewnętrzny i certyfikacyjny.

Pierwszy z nich, audyt iso zewnętrzny polega na analizie istniejących procesów firmy, wykrycie błędów i diagnozowanie zdolności organizacji np. spełnienie standardów wymagań certyfikacyjnych. Drugim i równie ważnym powodem przeprowadzania audytów zewnętrznych jest ocena konkretnych działań w celu uzyskania prestiżu i konkurencyjności. Firmy, które starają się poprawić swoją pozycję na rynku, mogą ubiegać się o przegląd jednostki certyfikującej poprzez złożenie wniosku. Ten rodzaj audytu nazywa się audytem strony trzeciej.

Drugi jest audyt iso wewnętrzny. Jego celem jest ocena czy nasze dokumenty zostały utworzone poprawnie. Dodatkowo, recenzja pozwala sprawdzić czy dokument został zapisany w prawidłowy sposób w oparciu o hipotezę badawczą. Dokumenty muszą być realizowane w określonych obszarach działalności firmy i muszą ściśle przestrzegać zasad jej zarządzania.

Wewnętrzny audyt iso musi być przeprowadzany regularnie. Pozwoli to zachować odpowiednią ciągłość i usprawnić działania realizowane przez firmę.

Natomiast, audyt iso certyfikacyjny jest audytem, dzięki któremu możemy zdobyć zaufanie ze stron innych instytucji i firm.